178386 - Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Langeler Erve

Gerelateerde links

Op 18 mei 2004 heeft de gemeenteraad de Welstandsnota Hengelo vastgesteld. De Welstandsnota is een beheersinstrument, waarin voornamelijk eisen ten aanzien van de kwaliteit van bouwwerken worden aangegeven, die worden gerealiseerd in een omgeving die intact blijft. In de Welstandsnota is opgenomen dat als voor nieuwbouwplannen beeldkwaliteitplannen zijn vastgesteld dat dan aan deze beeldkwaliteitplannen zal worden getoetst. Alle door de raad vastgestelde beeldkwaliteitplannen maken deel uit van de welstandsnota. Voor het gebied Hart van Zuid is in de Welstandsnota geen beschrijving opgenomen. Het gebied is gekwalificeerd als “bedrijventerrein” en nader aangeduid als “te ontwikkelen gebied” .Het is dan ook nodig om bij de uitwerking van de stedenbouwkundige plannen binnen Hart van Zuid een goede gebiedsomschrijving en een set toetsingscriteria, oftewel een beeldkwaliteitsplan vast te stellen. Een eerste aanzet is gegeven in het document “Richtlijnen voor beeldkwaliteit Hart van Zuid” van januari 2004. Op 1 februari 2005 heeft de raad ingestemd met dit document en dient het als zodanig als basis voor de op te stellen beeldkwaliteitsplannen in Hart van Zuid.

 Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?