178522 - Centrum Beeldende Kunst, uitwerking Kadernota

Op 14 juni 2005 heeft het College de door het Kunstcentrum Hengelo (KCH) geformuleerde ambitie voor locatie- en organisatieverbetering onderschreven en besloten het KCH te “agenderen” voor huisvesting in binnenstedelijke (industriële) ontwikkelingsterreinen. Hierbij is overwogen dat Hengelo in beeldende kunstland een bijzondere positie inneemt door onder meer de activiteiten van de stichting HeArtpool, het virtueel Museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst (MHHK), de gemeentelijke kunstcollectie en de aansprekende en soms spraakmakende exposities van het KCH. Het nijpende ruimtegebrek en de geringe formatieomvang zijn een voortdurende bedreiging voor de huidige continuïteit van het KCH. Uitbreiding en versterking van de organisatie is voorwaarde om te continuëren en zo mogelijk toe te groeien naar een volwassen centrum voor beeldende kunst. Zonder investering dreigt een marginaal bestaan.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?