178750 - Uitwerkingsvoorstellen Kadernota 2007-2010

Bij vaststelling van de Kadernota 2007-2010 is uitdrukkelijk bedongen dat van alle nieuwe beleidsvoornemens concrete uitwerkingsvoorstellen met begrotingswijziging aan de raad dienen te worden voorgelegd. In verband met een practische uitvoering is besloten de organisatie in de gelegenheid te stellen voor minder ingewikkelde zaken een gecombineerd voorstellen aan de raad voor te leggen.

 Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?