178829 - Extra beheer wijkwelzijnswerk

Gerelateerde links

In de maanden december 2006, en januari en februari 2007 is door de gemeente met de besturen van alle wijkwelzijnsaccommodaties gesproken over het beheer in de wijkwelzijnsaccommodaties. Hierover bent u geïnformeerd met een verslag van bevindingen. Dit verslag is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd. In de kadernota 2007-2010 is ten behoeve van de realisatie van een verbetertraject van het beheer extra geld ter beschikking gesteld. Deze extra gelden bedragen €75.000,00 voor 2007, en vervolgens €150.000,00 per jaar. Uit de gesprekken die van gemeentewege met de wijkwelzijnsorganisaties zijn gevoerd, is een model ontwikkeld voor de aanpak van de problemen. Dit model richt zich op de aanpak op de korte termijn. Dit betekent niet dat hiermee alle problemen oplosbaar zijn gemaakt, maar wel dat een begin is gemaakt met de aanpak van de problemen. De gemeente heeft in nauwe samenwerking met de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen de inventariserende gesprekken gevoerd. Een rapport met de uitkomsten van de gesprekken is bij uw raad bekend.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?