183376 - Aankoop grond met opstallen tbv Gezondheidspark

Gerelateerde links

Het aan te kopen perceel grond, gelegen aan de Benninksweg, alhier, kadastraal bekend als gemeente Hengelo, sectie D, nummer 13432, groot 2000 m², is op bijgevoegde situatietekening (nummer 6999) met een arcering en het desbetreffende kadastrale nummer nader aangegeven. Een deel van het aangekochte perceel is benodigd voor de hoofdontsluitingsweg van het Gezondheidspark. Deze ontsluitingsweg loopt in de nieuwe situatie door de tuin van het aangekochte object. Het resterende deel van de onroerende zaak kan op termijn worden doorverkocht of als ruilobject dienen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?