183571 - Aankoop grond met opstallen Wemenstraat alhier

Gerelateerde links

Op 29 mei 2007 heeft ons college op basis van artikel 8a van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) ten behoeve van de realisatie van het plan 'Lange Wemen' besloten een aantal percelen grond aan te wijzen waarop de artikelen 10 t/m 24 , 26 en 27 Wvg van toepassing zijn. Deze artikelen houden in dat op de onroerende zaken waarop deze Wvg van toepassing is deze bij voorgenomen verkoop als eerste aan de gemeente aangeboden dienen te worden. In de vergadering van uw raad op 3 juli 2007 heeft de raad op basis van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten het voorkeursrecht gevestigd. Daarna heeft publicatie in de Staatscourant plaatsgevonden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?