185370 - Beleidsnota Jeugdbeleid 2007-2010

In 1996 is de huidige kadernota “Integraal preventief jeugdbeleid in de gemeente Hengelo” verschenen. Voor deze raadsperiode is het van belang om een nieuwe nota vast te stellen. In deze nota wordt het jeugdbeleid bijgeschaafd en herijkt. Tegelijkertijd is aansluiting gezocht bij het programma “Alle kansen voor alle kinderen” afkomstig van het programmaministerie Jeugd en Gezin en geeft de nota invulling aan het besluit van het college om “Versterking van het jeugdbeleid” als een van de topprioriteiten te benoemen. De conceptbeleidsnota is eind september door het college van B en W voor inspraak is vrijgegeven. De inspraakreacties zijn verwerkt en de definitieve nota is nu gereed. Voorstel aan de raad is dan ook om akkoord te gaan met deze nota.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?