186258 - Oprichting Warmtenet Hengelo BV

Gerelateerde links

In 1997 is in de Japanse stad Kyoto het zogeheten Verdrag van Kyoto (of het Kyoto-protocol) opgesteld. Dit verdrag regelt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Op 16 februari 2005 is het verdrag in werking getreden. De gemeente Hengelo heeft in het "Werkplan Energie 2002-2005" en de opvolger hiervan "Beleid Duurzame Ontwikkeling 2006-2010" dit verdrag onderschreven. De doelstelling in dit beleid is een reductie van 5% in 2010 en 10% in 2020 ten opzichte van het huidige verbruik. Voor de energie-efficiency ligt de lat wat hoger. In 2012 moet de broeikasgas-emissiereductie 6% zijn ten opzichte van het referentiejaar 1990.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?