194105 - Aanvullend advies programma Hijschcomplex

Gerelateerde links

Tijdens de recente raadscommissievergadering Fysiek zijn door de woordvoerders van de diverse raadsfracties vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het verschil in het programma voor het Hijschcomplex zoals vastgelegd in het collegebesluit en juli jl. en de presentatie van de structuurschets/massastudie. Daarnaast heeft de discussie zich toegespitst op de omvang van het aantal m2 bvo aan horeca. In dit advies zal daar nader op worden ingegaan.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?