142773 - Nota Startersbeleid

Eén van de vier centrale thema’s van het collegeprogramma is ‘de ondernemende stad’: versterking van de stedelijke economie, zowel fysiek als sociaal. Onder dit centrale thema is de ambitie uitgesproken om het startersbeleid verder te ontwikkelen en te vernieuwen. Economische en sociale doelstellingen moeten daarbij zo veel mogelijk met elkaar worden verbonden. Hiervoor is een duidelijk kader rondom startersbeleid noodzakelijk, dat gevormd wordt door deze nota, waarin de intensivering, professionalisering en vernieuwing van het startersbeleid zijn beslag krijgt. Met dit visiedocument wordt het startersbeleid in Hengelo op de kaart gezet en wordt de stap gemaak van startersbeleid dat met name is gestoeld op incidentele projecten naar een meer integraal en structureel beleid.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?