178548 - Wonen boven winkels in Hengelo

Gerelateerde links

De gemeente Hengelo, de Vereniging van eigenaren van Commercieel Onroerend Goed te Hengelo (VCOH) en de Stichting Woningbeheer St.Joseph hebben in 2001 het initiatief genomen om zich te oriënteren op de mogelijkheden van ‘Wonen Boven Winkels’ in Hengelo (WBWH). De inventarisatie betrof het onderzoek, op basis van leegstand, naar de meest interessante clusters in de binnenstad van Hengelo. Op 18 september 2001 heeft de gemeenteraad van Hengelo ingestemd met het laten uitvoeren van het voorgestelde onderzoek. Het inventarisatierapport was op 13 maart 2003 gereed. Hierop volgend is een voorstel gedaan voor de vervolgaanpak. Er is voorgesteld om een pilot-project aan te wijzen en voor te bereiden. Daarvoor waren nodig een organisatieopzet/ondernemingsplan voor WBWH alsmede een haalbaarheidsonderzoek voor een pilotproject. Op 7 oktober 2003 heeft de gemeenteraad ingestemd met de vervolgaanpak. St. Joseph en de gemeente hebben Binnenstadsperspectief BV. uit Deventer gevraagd om deze werkzaamheden uit te voeren. De gemeente en St.Joseph partaciperen op fifty-fifty-basis in het project. Op 18 juli 2006 hebben B&W besloten in te stemmen met de planvorming voor 8 woningen binnen het pilotproject. Aan het pilotproject wordt momenteel nog gewerkt (verwerving en bouwkundigontwerp).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?