186122 - Wijziging APV (Invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Op 5 juli 2005 heeft de Minister van Justitie het rapport ‘Preventieve doorlichting Cannabissector c.a.’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek dat in de gemeenten Amsterdam en Venlo is uitgevoerd. Ten aanzien van de gedoogde coffeeshops levert het rapport geen opzienbarende resultaten op. Het rapport geeft voor wat betreft de growshops (waaronder het rapport ook de head- en smartshops begrijpt) aan dat deze lijken te worden gebruikt om winsten uit de softdrugshandel wit te wassen. Daarnaast blijken de ondernemers van zowel grow- als smartshops veelvuldig verdacht en/of veroordeeld te zijn voor diverse delicten (van soft- en harddrugshandel, vermogensdelicten, (ernstige) geweldpleging tot het deelnemen aan een criminele organisatie).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?