186698 - Planschade Oude Bornseweg 156

Gerelateerde links

De commissie voor de bezwaarschriften heeft het bezwaarschrift van de heer Planting tegen het besluit van de raad van 7 november 2006, FBV, nr. 129182 om zijn planschadeverzoek af te wijzen gegrond verklaard wegens de aanwezigheid van een motiveringsgebrek en voorgesteld om het advies nogmaals voor te leggen aan de schadebeoordelingscommissie met inachtneming van haar advies. Het besluit van de raad is destijds genomen in afwijking van het advies van de schadebeoordelingscommissie.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?