187497 - Nota Toegankelijkheid en Ontheffingen Autovrij Gebied (TOAG)

Gerelateerde links

De binnenstad heeft na de herinrichting een uitstraling van een verblijfsgebied gekregen. De afsluiting voor het gemotoriseerde verkeer is nu met borden aangegeven. De behoefte om door de binnenstad te rijden blijkt echter nog steeds groot met negatieve gevolgen voor het leef- en verblijfsklimaat. De in de afgelopen jaren gerealiseerde permanente afsluitingen zoals in de Marktstraat, Burgemeester Jansen Plein - Enschedesestraat en Schouwburgplein zijn een reactie op de overlast. De binnenstad heeft veel functies waarmee rekening moet worden gehouden. De binnenstad heeft een belangrijke winkelfunctie. Winkels maar ook (horeca)ondernemingen en woningen moeten voldoende bereikbaar blijven. Dit alles om een levendige en een goed functionerende binnenstad te behouden. Een dynamisch fysiek systeem met verzinkbare palen zoals in Enschede verbetert de verkeersveiligheid, het verblijfskarakter en de leefbaarheid van de binnenstad en beperkt handhaving tot een minimum. Het verkeer dat er niet thuis hoort wordt geweerd en overige verkeer wordt gereguleerd. Het opheffen van bovengenoemde permanente afsluitingen vergemakkelijkt het bevoorraden van de binnenstad.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?