194774 - Vaststelling budget sociale economie

Het project Sociale Economie is per september 2006 van start gegaan ter invulling van het thema sociale economie als speerpunt van ons college. Als definitie van Sociale Economie wordt gehanteerd: “Sociale Economie is de economie van de verbinding, waarbij economische activiteiten, commercieel of notfor- profit, door middel van allianties en coalities worden verbonden aan maatschappelijke doelen, met het doel sociaal maatschappelijk rendement te realiseren.”

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?