196243 - Nota en verordening peuterspeelzaalwerk

In de nota 0-6 jarigenbeleid in Hengelo, die begin 2002 door de gemeenteraad is vastgesteld zijn een viertal beleidsaanbevelingen gedaan om te komen tot een sluitende aanpak voor 0-6 jarigen. Eén van die beleidsaanbevelingen betreft het peuterspeelzaalwerk in Hengelo: het peuterspeelzaalwerk in Hengelo uitbreiden en ontwikkelen tot een kwalitatief goede basisvoorziening en hiertoe een plan maken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?