196736 - Nota Aanpak Huiselijk Geweld

Sinds 1999 heeft gemeente Hengelo zich hard gemaakt voor de Aanpak van Huiselijk Geweld. Na een regionaal gecoördineerde fase tussen 2004 en 2005, is vanaf 2006 de gemeente weer verantwoordelijk: dit vanaf 2007 wettelijk bepaald in de WMO, prestatieveld 7. Het College wordt gevraagd in te stemmen met de visie, doelstellingen en acties die in bijgaande nota zijn verwoord en hieronder zijn samengevat. De nota is totstand gekomen in samenspraak met de Afdelingen Onderwijs en Jeugd en Veiligheid en is besproken met diverse ketenpartners vanuit het Casuïstiek Overleg Huiselijk Geweld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?