197301 - Duurzaam beheer oude algemene begraafplaats Bornsestraat

Gerelateerde links

De Oude Algemene Begraafplaats aan de Bornsestraat is de oudste begraafplaats in Hengelo. De begraafplaats is ontstaan rond de kapel van het Huis Hengelo. De oudst nog aanwezige grafsteen dateert uit het midden van de 17e eeuw. In 1950 is er voor het laatst begraven. Begin jaren zeventig is de begraafplaats op de lijst van beschermde monumenten opgenomen. De gemeente is eigenaar van de begraafplaats, met uitzondering van het poortgebouw uit 1892 en een strook grond aan de zuid- en westzijde (eigendom VGO). De zorg voor het onderhoud is sinds 1912 in handen van de “Vereeniging Gemeenschappelijk Onderhoud ” (VGO). De vereniging ontvangt hiervoor jaarlijks een subsidie van de gemeente. Deze subsidie is nauwelijks toereikend voor het regulier groenonderhoud en het onderhoud van het poortgebouw. Investeringen zijn binnen dit budget niet mogelijk.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?