197302 - Extra 50.000- € t.b.v. bewonersparticipatie

Gerelateerde links

Om beter te begrijpen wat mensen belangrijk vinden in hun eigen wijk of buurt, zijn we voortdurend op zoek naar manieren om beter te kunnen communiceren met burgers en ze te betrekken bij hun eigen leefomgeving. De ervaring leert echter dat sommige groepen bewoners via reguliere kanalen moeilijker bereikbaar zijn. Dit geldt met name voor allochtonen en jongeren. Om de participatie van deze groepen een extra impuls te geven heeft het college in de Kadernota 2007-2010 € 50.000,- structureel vrijgemaakt. Met dit geld kan de komende jaren versterkt worden ingezet op bewonersondersteuning in onder meer de herstructureringsgebieden, om zo de participatie beter te faciliteren. Daarbij willen we nadrukkelijk aansluiting zoeken bij het thema diversiteit. Logisch, gezien het feit dat de gemeente via het diversiteitsbeleid wil bereiken dat alle inwoners mee kunnen doen in de Hengelose samenleving, zich thuis voelen en zich gehoord weten.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?