199061 - Modernisering Wet Social Werkvoorziening

Gerelateerde links

Per 1 januari 2008 is de Wsw ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste doelstellingen van de wijzigingen zijn: meer Wsw-geïndiceerden aan het werk in een zo regulier mogelijke werkomgeving (de beweging van ‘binnen naar buiten’) en behoud van de Wsw voor de doelgroep. De volgende maatregelen moeten bijdragen aan de realisering van de doelstellingen: meer sturing en regie door gemeenten, andere financieringswijze door een lumpsumbudget rechtstreeks aan de gemeente toe te kennen, vereenvoudiging van de uitvoering, meer rechten voor Wsw-geïndiceerden en werkgevers stimuleren Wsw-geïndiceerden in dienst te nemen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?