204437 - Invulling Millenniumdoelstellingen

Gerelateerde links

In zijn vergadering van 3 juli 2007 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, welke inhoudt dat Hengelo actief uitvoering gaat geven aan het realiseren van de Millenniumdoelstellingen. Dit zijn 8 doelstellingen die in 2000 door de VN zijn afgesproken om armoede in de wereld tegen te gaan en ziektes te bestrijden en eenieders leefmilieu te beschermen. Dit is de start van een meerjarige beweging. De Raad onderschrijft dit door in de motie al rekening te houden met een structurele voeding aan de Millenniumdoelstellingen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?