208187 - Verzelfstandiging Openbaar Primair Onderwijs

Gerelateerde links

Het College heeft op 23 januari 2007 besloten onderzoek te doen naar de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Hengelo in een stichting voor openbaar primair onderwijs resp. een stichting voor openbaar voortgezet onderwijs. Uit het onderzoek is gebleken dat een afzonderlijk verzelfstandigingstraject voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs een breed draagvlak heeft binnen zowel het primair onderwijs als het voorgezet onderwijs. Het door VOS/ABB consulting uitgevoerde onderzoek naar de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs wijst uit dat binnen dat onderwijs een grote mate van concensus bestaat met betrekking tot nut en noodzaak van bestuurlijke verzelfstandiging en dat er geen onoverkomelijke bezwaren zijn tegen overdracht van het bevoegd gezag aan een zelfstandig rechtspersoon.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?