209149 - Voorbereidingsbesluit Stadspark Weusthag

In het hart van het verstedelijkte gebied van Hengelo ligt het grondwaterbeschermingsgebied Hasselo. Omdat er niet compact gebouwd mag worden, heeft het gebied zijn landschappelijke karakter behouden. Toen de WMO (thans Vitens) in 1995 met de gedachte speelde om het grondwaterbeschermingsgebied Hasselo op te heffen – waarmee het gebied zijn groene verzekering zou verliezen- is bij de gemeente het idee ontstaan om van het gebied een landschappelijk stadspark Weusthag te maken. Hiertoe is aan externe bureaus opdracht gegeven om een visie te ontwikkelen. Dit leidde tot het Masterplan Weusthagpark met de onderdelen belt met ecozone, boszone, heuvellandschap, beekdalen en bebouwingsrand.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?