210199 - Asbest-acceptatiebeleid:aanpassing leges, sloopmelding en registratie asbest

Asbest behoort tot de kankerverwekkende stoffen. Gemeente Hengelo wil het veilig werken met asbest bevorderen en beter zicht krijgen op de herkomst en de verwijdering van asbest. Gebleken is, dat op het afvalbrengpunt in 2007 meer asbest(houdend) afval is aangeboden, dan op basis van het aantal Meldingen verwacht mag worden. Het kan dan ook niet worden uitgesloten dat op het afvalbrengpunt asbest(houdend) afval is aangeboden dat feitelijk door een erkend asbestverwijderingsbedrijf afgevoerd had moeten worden en dus nu op een onkundige, mogelijk onveilige manier is verwijderd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?