211414 - Kredietaanvraag MKBA en actualisatie Masterplan Hart van Zuid

Gerelateerde links

Het project Centraal Station Twente / Hart van Zuid staat op de lijst van de Nota Ruimte uitvoeringsbudget 2007-2014 van VROM (de FES-gelden). Een stevige impuls om verder te gaan met het project Centraal Station Twente / Hart van Zuid. Om daadwerkelijk aanspraak op dat uitvoeringsbudget te kunnen maken moet tot een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse gekomen worden (hierna te noemen MKBA). Deze MKBA is een overzicht van alle voor- en nadelen van een project voor alle partijen in de samenleving, zoveel mogelijk op geld gewaardeerd. Uit de analyse blijkt of de maatschappelijke welvaart door een project toeneemt. In deze kredietaanvraag wordt een uiteenzetting gedaan van de wijze waarop de organisatie rondom het MKBA traject vorm is gegeven, met daaraan gekoppeld de benodigde financiƫle middelen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?