212133 - Besteding fractievergoeding 2005-2006

Gerelateerde links

In september 2004 heeft de raad de Verordening op de fractieondersteuning 2004 vastgesteld. In deze verordening is ondermeer geregeld voor welke doeleinden de fractiebijdrage mag worden gebruikt, op welke datum fracties een verantwoording van hun besteding van de bijdrage in moeten leveren en dat een onafhankelijke accountant toetst of de ingediende verantwoordingen voldoen aan het bepaalde in deze regeling. Nu ligt voor het onderzoek van de accountant van de beoordeling van de besteding van de financiƫle bijdragen van de fracties over de jaren 2005 en 2006. De kascommissie adviseert uw raad om kennis te nemen van de bevindingen van het rapport per fractie. Tevens adviseert de kascommissie om de aanbevelingen van de accountant over te nemen, welke aanbevelingen tevens leiden tot wijzigingen in de verordening op de fractieondersteuning 2004. Tenslotte doet de kascommissie een aantal eigen aanbevelingen die eveneens leiden tot aanpassingen van de verordening van 2004.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?