213338 - Bouwrijp maken fase 1 Dalmeden

Gerelateerde links

Het globale bestemmingplan is op 29 januari 2008 vastgesteld door de gemeenteraad en is ter goedkeuring aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten. Na de goedkeuring worden voor de eerste deelgebieden uitwerkingsplannen in procedure gebracht (artikel 11 WRO). Vooralsnog gaan we er van uit dat de uitwerkingsplannen eind 2008 onherroepelijk zijn, en de toekomstige bewoners dus ook dan kunnen starten met het bouwen van hun woning.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?