213931 - Besluit tot decentrale verbrede onderdoorgang Station Hengelo

Gerelateerde links

Het college van B&W heeft op 29 januari een besluit genomen ten aanzien van de aanpassing van het plan tot realisatie van een verbrede perrontunnel c.a. bij het station Hengelo. Dit betrof een advies van ProRail voor een decentrale tunnel van 12 meter breed. Nadien is door ProRail een variant voor dit plan opgesteld, dat voor wat betreft vormgeving en financiële uitvoerbaarheid betere perspectieven biedt. Dit betreft het zogenaamde ‘stemvork-model’, waarbij aan de zuidzijde sprake is van een 12 meter brede gecentraliseerde perrontunnel en aan de noordzijde twee passages van 6 meter breed. Dit plan geniet brede steun bij NS en ProRail, supervisoren en directie van Hart van Zuid zijn eveneens enthousiast.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?