214943 - Gratis bewaakt fietsparkeren binnenstad

In het Collegeprogramma 2006 – 2010 is opgenomen dat een stad als Hengelo zou moeten beschikken over een gratis bewaakte fietsenstalling op een toegankelijke plaats in de binnenstad. Ook in het Binnenstadsdebat is aangegeven dat de binnenstad per fiets goed bereikbaar dient te zijn maar dat geparkeerde fietsen geen overlast moeten veroorzaken. In het plan Lange Wemen zal een structurele oplossing worden opgenomen voor het fietsparkeren in de binnenstad. Tot die tijd is er echter ook al behoefte aan een gratis bewaakte fietsenstalling in de binnenstad. Er is dan ook ambtelijk een voorstel uitgewerkt en reeds deels uitgevoerd om het parkeerrondje Burgemeester Jansenplein in te richten als tijdelijke bewaakte fietsenstalling met een capaciteit van maximaal 200 fietsen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?