221199 - Wijziging bankreglement Stadsbank Oost

Op grond van wijzigingen in de wet- en regelgeving is het noodzakelijk om het thans nog geldende Bankreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 aan te passen. In haar vergadering van 20 december 2007 heeft het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland besloten om het aldus gewijzigde Bankreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2007 ter goedkeuring voor te leggen aan de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland deelnemende gemeenten. Daarnaast wordt aan het algemeen bestuur van de Stadsbank de bevoegdheid gegeven wijzigingen aan te brengen in beleidsregels,

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?