221252 - Jaarstukken 2007, actualisatie grondexploitatie en begroting 2009 Businesspark XL Twente

Gerelateerde links

Volgens artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet moet de raad de geheimhouding bekrachtigen, vandaar deze toevoeging in het bijgevoegde besluit. Volgens de WGR moet de gemeenteraad van een aan de GR deelnemende gemeente in de gelegenheid worden gesteld om binnen 8 weken na toezending bezwaar te maken tegen de jaarrekening resp. zijn gevoelens kenbaar te maken t.a.v. de begroting. Bij deze wordt de raad van Hengelo daartoe in de gelegenheid gesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?