221815 - Kredietaanvraag nieuw functiewaarderingssysteem

Gerelateerde links

Aan de commissie voor Georganiseerd Overleg is de toezegging gedaan dat na de reorganisatie zal worden gekeken naar een nieuw functiewaarderingssysteem. In het SWINGH-besluit van 18 juli 2006 is de intentie uitgesproken (voorgenomen besluit, met instemmingsrecht COR en GO) dat uiterlijk 1 januari 2007 een keuze zou worden gemaakt voor een nieuw functiewaarderingssysteem. De uitkomsten van het huidige functiewaarderingssysteem waren steeds lastiger uit te leggen aan management en medewerkers. Na overleg met de leverancier is geconcludeerd dat een aanpassing van het systeem die tegemoet kwam aan de wensen vanuit de reorganisatie niet mogelijk was. De keuze voor een nieuw systeem ligt dan voor de hand.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?