222093 - Kredietaanvraag gemeentelijke planbegeleiding Hart van Zuid 2008-2009

Gerelateerde links

Op 13 februari 2007 hebben Burgemeester en Wethouders machtiging verleend voor het doen van uitgaven tot in totaal € 250.000,- ten behoeve van gemeentelijke begeleiding, toetsing en advisering inzake planontwikkeling in Hart van Zuid tot 1 januari 2008. De machtiging is gevraagd om uitgaven te kunnen doen die nodig zijn voor het functioneren van het gemeentelijk apparaat binnen Hart van Zuid maar die niet vergoed worden door de PPS. Met de besluitvorming over de meerjarenbegroting 2004-2007 is er tot en met 2008 dekking voor de kosten van het toetsen en het onafhankelijk gemeentelijk advies inzake Hart van Zuid.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?