224646 - Inspraak en vaststelling concept nota Autoparkeren 2007-2011

In de bijna negen jaar oude Nota Autoparkeren binnenstad Hengelo 1998-2008 zijn echter hiaten ontstaan in dit evenwicht. In deze Nota Autoparkeren wordt alleen richting gegeven aan parkeerbeleid voor de binnenstad en enkele gebieden in die directe invloedsfeer van die binnenstad. Maar ook buiten de centrumring (de ‘schil’ genoemd) is echter parkeerbeleid nodig. Daarnaast zijn er veranderingen gaande in automobiliteit en autobezit, parkeernormen/ parkeer-kencijfers en nieuwe ontwikkelingen in de stad. Ook een eerlijke verdeling van de schaarse openbare ruimte voor elke categorie parkeerder (in de volgorde: bewoner, bezoeker/klant en werknemer) en een helder parkeersysteem speelt een belangrijke rol. Dit vraagt om actualisatie, herziening en uitbreiding van het huidige parkeerbeleid.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?