224708 - Gewijzigd ontwerpbestemmingsplan Hart van Zuid

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt gewijzigd (opnieuw) geagendeerd in de commissie. Er zijn zienswijzen ingediend die hebben geleid tot aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan. Echter er heeft de vorige keer geen publicatie in de Staatscourant plaatsgevonden, dat zal nu na 1 juli geschieden nadat de Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking is getreden zodat het plan na de zomer in definitieve vorm aan de commissie/raad aangeboden kan worden.

Behandeld in:

raadscommissie Fysiek 5 juni 2008

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?