226169 - Agenda van Twente

Na de besluitvorming over de structuur van de Regio Twente (Vernieuwing Samenwerking Twente) is in de regioraadsvergadering van 27 juni 2007 een eerste uitwerking van de inhoud van de samenwerking via de Agenda van Twente (AvT) aan de orde geweest. Daarna is de regioraad op 20 december akkoord gegaan met een vijftiental voorstellen die de AvT en de Innovatieroute verder vormgaven. Toen is onder meer besloten tot het instellen van een regionaal investeringsfonds voor de Agenda van Twente van € 30 miljoen. Mede door inbreng van de Hengelose vertegenwoordiging in de regioraad is ook besloten tot het instellen van een externe commissie (waakhondfunctie) voor de AvT. Vervolgens hadden gemeenten tot en met 31 december 2007 de tijd om projectformats in te dienen voor de jaarschijf 2008 van de AvT. Hengelo heeft (via commissie bestuur van 28 november jl.) drie projecten ingediend

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?