226456 - Verkoop grond nabij Zwavertsweg 83, Euro Autohuis

Gerelateerde links

De heer Plischke is eigenaar van het bedrijf Euro Autohuis dat gevestigd is aan de Zwavertsweg 83. Hij verhuurt een deel van de grond voor de exploitatie van een tankstation (thans Total). Euro Autohuis heeft verzocht om een strook grond aan te kopen van de gemeente. Hij heeft de grond nodig voor de renovatie/herontwikkeling van het tankstation. Aangezien de verkoop buiten een bestaande grondexploitatie valt en dus buiten het mandaat, is het besluit tot verkoop voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft hierover een besluit genomen. Aan de raad wordt voorgesteld de opbrengsten uit de grondverkoop ten gunste te brengen van de reserve grondzaken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?