227710 - Wijkplan Groot Driene

Centraal instrument binnen het wijkgericht werken in Hengelo is het wijkplan. Het afgelopen jaar is voor de wijk Groot Driene een wijkplan opgesteld. Dit wijkplan bevat de praktische vertaling van het gemeentelijk beleid en dat van maatschappelijke partners op het gebied van jeugd en onderwijs, sport en cultuur, zorg en welzijn, werk en inkomen, veiligheid, ruimtelijke inrichting en verkeer, wijkwelzijn, bouwen en wonen en gebruik openbare ruimte. Die vertaling is mede gebaseerd op informatie van bewoners, organisaties, ondernemers en instellingen die wonen of werken in de wijk.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?