227804 - Aanvullend krediet voorbereiding huisvesting gemeentelijke organisatie

Gerelateerde links

Op 9 januari 2007 heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om het ambtelijk apparaat te huisvesten in de directe nabijheid van het stadhuis, in plangebied Lange Wemen. Vervolgens heeft de raad op 3 juni 2007 de directie opdracht gegeven het Programma van Eisen voor (her)ontwikkeling van het stadhuis en de nieuwbouw van een stadskantoor nader uit te werken en heeft daartoe een werkkrediet van 50.000,- ter beschikking gesteld, bedoeld om externe procescapaciteit in te huren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?