228430 - Kadernota 2009-2012

Hierbij wordt u de Kadernota 2009-2012 aangeboden als actualisatie en bijsturing van de kadernota 2007- 2010. Zoals wij bij de aanbieding van de beleidsbrief “Focus op realiseren” al aangaven, is het vertrekpunt voor deze kadernota anders dan bij de laatste keer. In deze kadernota staat het bijsturen centraal om onze ambities te realiseren uit ons Collegeprogramma”Samen maken we Hengelo Zichtbaar Beter”, met de daarin benoemde prioriteiten, de Ondernemende stad, de Ongedeelde stad, de Open stad en de Ontspannen stad. Door een consistente beleidslijn vast te houden willen wij zo efficiënt en effectief mogelijk blijven bouwen aan Hengelo. Het collegeprogramma vormt daarbij de basis voor de keuzes die wij als college maken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?