228458 - Verordeningen a.g.v. modernisering WSW

Per 1 januari 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste doelstellingen van de wijzigingen zijn: meer Wsw-geïndiceerden aan het werk in een zo regulier mogelijke werkomgeving (de beweging van ‘binnen naar buiten’) en behoud van de Wsw voor de doelgroep. Een aantal maatregelen moet bijdragen aan de realisering van de doelstellingen: meer sturing en regie door gemeenten, een andere financieringswijze door het budget rechtstreeks aan de gemeenten toe te kennen, vereenvouding van de uitvoering, meer rechten voor Wsw-geïndiceerden en werkgevers stimuleren Wswgeïndiceerden in dienst te nemen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?