234156 - Structuurvisie Hengelo 2030 in relatie tot WRO

De structuurvisie Hengelo 2030 is op 3 juli 2007 door de Raad vastgesteld. Nu, een jaar later, is de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) per 1 juli 2008 van kracht geworden. Deze bepaalt dat iedere gemeente een structuurvisie moet vaststellen voor (een deel van) haar grondgebied. Het moet de hoofdlijnen bevatten van de voorgenomen (ruimtelijke) ontwikkeling en de hoofdzaken van het door de vaststellende overheid te voeren ruimtelijke beleid. Tevens moet het actiegericht zijn. Hengelo 2030 bevat deze elementen. Om zeker te stellen dat Hengelo 2030 een structuurvisie is in de zin van de nieuwe WRO is het advies om Hengelo 2030 opnieuw vast te stellen als zijnde een structuurvisie krachtens de nieuwe WRO. Daarbij is het advies om bijgaand Addendum toe te voegen en tegelijkertijd vast te stellen. Dit, om voldoende basis te bieden voor de inzet van bepaalde bevoegdheden op grond van afdeling 6.4 ‘Grondexploitatie’ WRO.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?