236460 - Benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting OSG Hengelo

Gerelateerde links

Op 15 april 2008 heeft uw raad besloten tot verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs. Onder deze verzelfstandiging moet worden verstaan de overdracht van het openbaar voortgezet onderwijs per 1 augustus 2008 aan de Stichting OSG Hengelo conform artikel 42c WVO. Na uw raadsbesluit van 15 april jl. is overgegaan tot werving en selectie van het nieuwe bestuur. Dit voorliggende voorstel heeft tot doel dat uw raad de beoogde bestuursleden benoemt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?