237460 - Geurverordening Dalmeden

De Wet geurhinder en veehouderij stelt geurnormen die bij milieuvergunningverlening aan veehouderijbedrijven in acht moeten worden genomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen woningen binnen de bebouwde kom en woningen daarbuiten. Voor woningen in de bebouwde kom geldt een reguliere norm van 3 odour units per kubieke meter lucht (verder: OU/m3). Voor woningen buiten de bebouwde kom geldt een reguliere norm van 14 OU/m3. Daarnaast geeft de wet de mogelijk om bij verordening afwijkende normen vast te stellen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?