240555 - Kredietaanvraag herstructurering Berflo Es

Gerelateerde links

De gemeenteraad stelde in 2005 een krediet van 500.000 euro beschikbaar voor de kosten voor het opstellen van de Samenwerkingsovereenkomst herstructurering Berflo Es, het opstellen van deelgebied overstijgende producten en begeleidings- en coördinatiekosten. Dit krediet was bedoeld voor een periode van 5 jaar. Inmiddels blijkt dat de bovengenoemde werkzaamheden omvangrijker van aard zijn dan op voorhand werd aangenomen. Het in 2005 beschikbaar gestelde krediet is uitgeput. Om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen is een nieuw krediet nodig. Dit krediet moet de te verwachten kosten voor algemene werkzaamheden ten behoeve van de herstructurering Berflo Es in 2008 tot en met 2011 dekken. Deze periode komt ongeveer overeen met de uitvoering van de eerste fase(n) van de drie deelgebieden van de herstructurering van de Berflo Es

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?