241885 - Winkelcentrum Esrein – aanpassing voorwaarden uitbreiding winkelcentrumi.r.t. sanering winkels Meijersweg

Gerelateerde links

Op 7 juli 2007 heeft u een besluit genomen ten aanzien van de ontwikkeling van Winkelcentrum Esrein. In betreffend besluit is de toegestane uitbreiding van winkels in Hengelo-Zuid vastgesteld op 4000m2 winkelvloeroppervlakte. Dit aantal kon verhoogd worden mits voldaan wordt aan voorwaarde 6 uit het raadsbesluit: β€œEen uitbreiding tot 5000 m2 in Hart van Zuid is alleen mogelijk als de winkels aan de Meijersweg door de initiatiefnemers voor de winkeluitbreiding worden gesaneerd tot woningen.” De genoemde uitbreiding tot 5000m2 gaat uit van aanwezigheid van circa 1000m2 wvo aan de Meijersweg. In de afgelopen periode is gebleken dat de hoeveelheid vierkante meters winkelvloeroppervlakte aan de Meijersweg beduidend hoger is dan aangenomen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?