242337 - Eenmalige bijdrage cultuurportaal Netwerkstad Twente

Netwerkstad Twente heeft het initiatief genomen om een bovenregionaal cultuurportaal te ontwikkelen: een vraaggerichte site waarop via meerdere ingangen geavanceerd gezocht kan worden naar actuele informatie over het kunst- en cultuuraanbod in de netwerkstadgemeenten, variërend van voorstellingen en concerten tot kunstwerken in de openbare ruimte. Het cultuurportaal moet de bekendheid van het culturele aanbod in Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Borne vergroten en een breder publiek voor kunst en cultuur bereiken. Het bureau Present Media Internet Management uit Enschede heeft opdracht gekregen om hiervoor een projectplan op te stellen. In dit plan staat een blauwdruk voor het cultuurportaal en een voorstel voor digitale ontsluiting van de gemeentelijke kunstcollecties. Ook gaat het plan in op de stappen die moeten worden gezet om het cultuurportaal Netwerkstad Twente te realiseren en op de kosten die ermee gemoeid zijn. Voor de realisatie van de basisvariant van het cultuurportaal is een eenmalige bijdrage van alle netwerkstadgemeenten nodig. Voor Hengelo gaat het om een bedrag van € 7.978,00.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?