249879 - Privatisering was- en kleedruimten voetbalvereniging BWO

Gerelateerde links

In 2006 heeft onderzoeksbureau NIBAG in opdracht van de gemeente Hengelo een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het was- en kleedgebouw van voetbalvereniging BWO. Dit in het kader van de geplande privatisering van alle was- en kleedgebouwen van de Hengelose voetbalverenigingen. De opdracht voor NIBAG was het in beeld brengen van de renovatiewerkzaamheden en de daarbij benodigde kosten die nodig zijn om het gebouw in de nulstaat te brengen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gemeente Hengelo een bedrag van € 96.037,- aan BWO moet overmaken. Dit is geformaliseerd in een raadsbesluit. Echter, na het onderzoek van NIBAG zijn er een aantal grote gebreken aan het gebouw geconstateerd die tijdens de inspectie niet zichtbaar waren. Deze gebreken kwamen aan het licht tijdens renovatiewerkzaamheden aan de riolering buiten het gebouw. De riolering onder en naast het gebouw vertoonde op diverse plaatsen ernstige gebreken. Hierdoor heeft er uitspoeling van funderingslagen plaatsgevonden en zijn er verzakkingen van o.a. funderingslagen en ondervloeren geconstateerd. Uit bouwkundig onderzoek blijkt dat het bedrag van € 96.037,- niet toereikend is. Uit herberekening blijkt dat er een bedrag van € 175.000,- van de gemeente Hengelo nodig is om de gewenste nulstaat te bereiken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?