249880 - Procedure verordening advisering tegemoetkoming planschade

Gerelateerde links

Per 1 juli 2008 is een aantal wijzigingen van kracht geworden op het gebied van planschadewetgeving. Deze wijzigingen zijn gedeeltelijk al aangekondigd bij de wetswijziging in 2005 op dit gebied. Onder meer spreekt de wet nu over een tegemoetkoming in de schade in plaats van een integrale schadevergoeding. Bij de schade mag het dan slechts gaan om schade als gevolg van inkomensderving of waardevermindering. Voorts wordt een forfait van 2 % van de waarde van de onroerende zaak of het inkomen in acht genomen. Flexibiliteitbepalingen worden niet meegenomen en er zijn meer mogelijkheden voor het vergoeden van de kosten van rechtsbijstand. Op basis van het overgangsrecht zijn een aantal situaties te onderscheiden als gevolg waarvan voor nieuwe aanvragen nog wel enige tijd de oude wetgeving van kracht is. De gemeente diende al op 1 juli 2008 te beschikken over een procedureverordening, maar de implementatietijd is zeer kort geweest. Bijgaande verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG en deze verordening wordt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2008 vastgesteld en gepubliceerd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?