250109 - Beleidsnotitie ondersteuning mantelzorgers

Zowel in de nota ter voorbereiding op de invoering van de WMO “Mee kunnen doen in Hengelo” als in het meerjarenbeleidsplan Mee(r) doen met de WMO is aangegeven dat er gemeentelijk beleid moet worden ontwikkeld inzake de ondersteuning van mantelzorgers. In de nota “Mantelzorgers doen mee!” is een kader geformuleerd voor het gemeentelijk beleid inzake de ondersteuning van mantelzorgers. De nota bevat een definitie van mantelzorg en mantelzorgers, beschrijft de resultaten van gesprekken met mantelzorgers en de resultaten van onderzoek naar de behoeften en noden van mantelzorgers. In de nota zijn voorstellen opgenomen voor de inzet van de structurele en incidentele middelen inzake het beleid.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?